SON EKLENENLER

18 Eylül 2022 Tarihli ve 31957 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

18 Eylül 2022 Tarihli ve 31957 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
18 Eylül 2022 10:56

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

BÜROKRASİ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER