SON EKLENENLER

22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
22 Eylül 2023 07:21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/109, K: 2023/125 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2019/33972 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

BÜROKRASİ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER