SON EKLENENLER

Memurun içeceğine hap attılar: Duyulursa zor durumda kalırım...

Memura 'şantaj'da Yargıtay'dan dikkat çeken karar!
08 Kasım 2021 12:59

Yargıtay 4. Ceza Dairesi şantaj suçunun oluşması için gerekli olan ve kanunda sayılan 'kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak' eylemlerine değinerek sanıkların memur olan mağdurun para ve eşya teklifinin şantaj olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

MEMURUN İÇECEĞİNE HAP ATTILAR: DUYULURSA ZOR DURUMDA KALIRIM

Somut olayda, mağdurun, kendisinin devlet memuru olduğunu, sanık ve arkadaşlarının içeceklerine hap atması ve devamındaki olayların duyulması halinde zor durumda kalacağını, olayın orada kapanmasını, karşılığından bazı eşyalarını verebileceğini sanığa teklif etmesi üzerine sanığında mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verebilecek nitelikteki hususları açıklayacağı tehdidi ile davaya konu mağdura ait çanta, cep telefonları ve parayı almak suretiyle şantaj suçunu işlediğinin kabul edilmesi karşısında Yargıtay bir zorlama olmadığına değindi.

PARA TEKLİFİ MEMURDAN

Yargıtay kararında 'Mağdurun olayın kapanmasını istediğini belirterek kendiliğinden para ve eşya teklif etmiş olması nedeniyle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şey yapmaya ya da yapmamaya zorlama unsurunun ne şekilde oluştuğu yeterince açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması'nı hükmün bozulması için yeterli saydı.

TEKRAR YARGILAMA YAPILACAK

Kanuna aykırı ve sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamaye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İşte o karar;

4. Ceza Dairesi 2019/3174 E., 2021/23629 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:Ağır Ceza Mahkemesi

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

TCK’nın 107/1. maddesinde düzenlenen şantaj suçunun maddi unsuru, sanığın yapmaya hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek, bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanıp mağduru kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır.

Somut olayda, mağdurun, kendisinin devlet memuru olduğunu, sanık ve arkadaşlarının içeceklerine hap atması ve devamındaki olayların duyulması halinde zor durumda kalacağını, olayın orada kapanmasını, karşılığından bazı eşyalarını verebileceğini sanığa teklif etmesi üzerine sanığında mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verebilecek nitelikteki hususları açıklayacağı tehdidi ile davaya konu mağdura ait çanta, cep telefonları ve parayı almak suretiyle şantaj suçunu işlediğinin kabul edilmesi karşısında, mağdurun olayın kapanmasını istediğini belirterek kendiliğinden para ve eşya teklif etmiş olması nedeniyle bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şey yapmaya ya da yapmamaya zorlama unsurunun ne şekilde oluştuğu yeterince açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması

Kanuna aykırı ve sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamaye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

SGKREHBERİ

BÜROKRASİ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER